Tutkimus ja innovaatiot

Arkkitehtuuri ja design siirtyy yhä enemmän systeemien ja prosessien suunnitteluun. Luomme toimivia prosesseja yritysten ja insituutioiden tarpeisiin. Keskitymme käyttäjälähtöiseen ajatteluun, jossa prosessien ongelmat löytyvät m.m. käyttäjien muuttuneesta tarpeesta. Käytämme Co-esign ja Service design-periaatteita prosessihankkeiden suunnittelussa. Vanhustenhuollon muutostarpeet ovat yksi osaamisaloistamme. Toimimme yhteistyössä SOTERA Instituutin, Aalto Yliopiston, kaupunkien ja kuntien sekä sairaanhoitopiirien kanssa.

AITO ARKKITEHTUURITOIMISTO         Lönnrotinkatu 35 D 47             00180 Helsinki      puh 010 322 5080          toimisto@aitoark.fi