Kehittyvien alueiden suunnittelu

Aito Arkkitehtuuritoimisto toimii yhteistyössä m.m UN Habitatin kanssa kehitysmaiden alue- ja rakennussuunnitelussa. Myös prosessien suunnittelu kuuluu työkenttään.

Olemme toimineet mukana projekteissa Keniassa, Beinissä ja Liberiassa Afrikassa.

AITO ARKKITEHTUURITOIMISTO         Lönnrotinkatu 35 D 47             00180 Helsinki      puh 010 322 5080          toimisto@aitoark.fi