top of page

Julkaisuja ja esitelmiä:

• Artikkeli Seniorilehdessä (Maria Klemetz)

• "Näkökulmia Mustasaaren vanhushullon kehittämiseen", "Kvarterskonceptet - Boende för äldre i Korsholm" Maria Klemetz ja Erkki Vauramo / Aito Arkkitehtuuritoimisto Oy Mustaraaren kunta 19.5.2014.

• "Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien vanhustenpalvelulaitosten inventaario"

Klemetz, Vauramo. Aalto Yliopisto SOTERA Instituutti 19.8.2013

• "Vaasan vanhustenhuolto ja rakenneuudistus - Vasa Stads äldrevårdsförnyelse"

Vaasan kaupungin palvelurakenteen ja vanhusten palvelurakennusten inventointi, Inventering av Vasa Stads servicebyggnader för äldreboende - "Salatun puutarhan metsästys - Jakten på den hemliga trädgården” sekä jatko-osa vanhusystävällisen yhteiskunnan toimenpideohjeistus "Salattu Puutarha - Den hemliga trädgården"

Huttunen, Hölttä, Klemetz. Aalto Yliopisto SOTERA Instituutti, Vaasan kaupunki 2012

Klemetz, Huttunen, Vauramo. Aalto Yliopisto SOTERA Instituutti, Vaasan kaupunki 2013

• Rakennusfoorumi 6.11.2012

Esitelmä "Live Longer - Die Faster - Vanhustenpalvelut muutoksessa"

Seminaari Rakennustietosäätiö RTS

• “Vaasan Sairaanhoitopiirin ikärakenteen muutoksen vaikutus keskussairaalan palveluihin ja alueelliseen kuntoutuksen järjestelyyn”

Kekäläinen, Klemetz, Vauramo. Aalto Yliopisto SOTERA Instituutti, Vaasan kaupunki 2012

• MONA - Moniaistinen asuinympäristö –seminaariesitelmä Maria Klemetz

SOTERA Instituutti - Aalto Yliopisto 19.4.2012

• BLOG www.aitoa.wordpress.com

"LIVE LONGER, DIE FASTER"

TERVEYDENHUOLLON RAKENNEUUDISTUS

Useimmilla Suomen kaupungeista on haastava tehtävä edessään. Miten ratkaista kasvavan vanhusväestön asumispalvelutarpeet, ilman että kustannukset yhteiskunnalle kasvavat räjähdysmäisesti?

Valtaosa Suomen nykyisestä asuntokannasta on 1960-80 vuosikymmeniltä, jolloin esteettömyyteen ei juurikaan kiinnitetty huomioita. Asuntokantamme soveltuu huonosti ikääntyvien ja toimintakyvyltään heikkojen asukkaiden käyttöön. Erityisesti ongelmana on nähty, että nykyisessä muodossaan eräät asuntojen sekä asuinympäristöjen keskeiset tilat eivät tue asukkaan omatoimisuutta ja itsenäistä elämää ja ovat avustajien näkökulmasta ongelmallisia.

Asuntojen ja niiden lähiympäristöjen parantamista tulisikin katsoa kokonaisuutena jossa hyödynnetään ja vahvistetaan jo olemassa olevaa kaupunkirakennetta palveluineen, ja missä mm. energiatehokkuuden lisääminen ja käytettävyyden ja esteettömyyden parantaminen kulkevat käsi kädessä. Uudentyyppisten palvelumallit vaativat ympäristöltä uudenlaisia tiloja. Ongelmakentät voidaan ratkaista niin, että ne tukevat toisiaan, jolloin syntyy sekä taloudellista säästöä, että vanhusten elämän laatu paranee.

Aito Arkkitehtuuritoimisto tutkii yhteistyössä kaupunkien ja Aalto yliopiston kanssa, mitä merkitsee ikä-ihmisille sopiva kaupunkirakenne ja siihen liittyvät palvelut.

bottom of page