"Luonnonmuodoista ja rakennustaiteen historiasta ammentava arkkitehtoninen lähtökohta on kiehtovaja tilallisesti mielenkiintoinen. Näkymäkuva sisältä antaa viitteitä potentiaalista. Lopputulos antaa vaikutelman huomattavasti korttelitaloa suuremmasta rakennuksesta."

HYVINKÄÄN KORTTELITALO

"Modulaariseen mittajärjestelmään perustuva kupolirypäs on kilpailun omaleimaisimpia ehdotuksia ja sisältää mielenkiintoisia ideoita."

-jury protocol-

AITO ARKKITEHTUURITOIMISTO         Lönnrotinkatu 35 D 47             00180 Helsinki      puh 010 322 5080          toimisto@aitoark.fi