top of page

Kilpailuehdoteuksessa otettiin lähtökohdaksi ekologiset ja demografiset lähtökohdat. Suomen räjähdysmäinen vanhusväestön kasvu vaatii uudenlaista otetta kaupunkiympäristöjen suunniteluun. On luotava lähipalvelujen varassa toimivia kävelyetäsyyksiin pohjautuvia asueita.

Vanhusystävällisen kaupungin malli on myös ihmisystävällinen ja ekologinen.

Mikkelin Satamalahden kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu etsi ratkaisuja kaupungin keskustaan sijoittuvalle entiselle satama-alueelle ja järven ympäristöön.

MIKKELIN SATAMALAHTI

bottom of page