Kilpailuehdoteuksessa otettiin lähtökohdaksi ekologiset ja demografiset lähtökohdat. Suomen räjähdysmäinen vanhusväestön kasvu vaatii uudenlaista otetta kaupunkiympäristöjen suunniteluun. On luotava lähipalvelujen varassa toimivia kävelyetäsyyksiin pohjautuvia asueita.

Vanhusystävällisen kaupungin malli on myös ihmisystävällinen ja ekologinen.

Mikkelin Satamalahden kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu etsi ratkaisuja kaupungin keskustaan sijoittuvalle entiselle satama-alueelle ja järven ympäristöön.

MIKKELIN SATAMALAHTI

AITO ARKKITEHTUURITOIMISTO         Lönnrotinkatu 35 D 47             00180 Helsinki      puh 010 322 5080          toimisto@aitoark.fi